Από τα πιο αξιόπιστα δημόσια δίκτυα της Ευρώπης η ΕΡΤ, σύμφωνα με έρευνα του Reuters Institute

Έρευνα του Reuters Institute της Οξφόρδης που μελέτησε την αξιοπιστία μεγάλων δημόσιων δικτύων της Ευρώπης συμπεραίνει ότι η ΕΡΤ πληρεί

Περισσότερα